top of page

ซื้อ-ขายทองคำแท่งออนไลน์

       Gold Online 24 ชม. คือระบบซื้อ-ขายทองคำแท่ง 96.5% ผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งลูกค้าสามารถส่งคำสั่ง ซื้อ-ขาย ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มของทางร้านได้ตลอด 24 ชม. โดยราคาทองคำแท่งจะมีการอัพเดตแบบ Real-time และมีส่วนต่างของราคาซื้อ-ราคาขาย (ทอง 96.5%) ประมาณ 50-70 บาท เท่านั้น (หมายเหตุ: ส่วนต่างนี้เฉพาะการซื้อ-ขายในระบบ Online เท่านั้น และ ในกรณีที่ตลาดมีความผันผวนมาก ส่วนต่างนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

Gold Online 2 Banner.jpg

สนใจสมัครสมาชิกบริการ Gold Online 24 ชม.

       ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีการซื้อ-ขายทองคำแท่ง ที่แผนกทองคำแท่ง ห้างทองสัจจาภรณ์ โดยใช้เวลาในการสมัครและอนุมัติเพียง 15 นาที จากนั้นลูกค้าสามารถทำการส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ทันที โดยลูกค้าจำเป็นจะต้องมีอีเมลไว้สำหรับลงทะเบียน

       เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

       1) บัตรประชาชน

       2) สำเนาทะเบียนบ้าน

       ในการเปิดพอร์ตการซื้อ-ขายทองคำแท่ง 96.5% ลูกค้าจำเป็นต้องวางเงินค้ำประกัน จำนวน 4,000 บาท/บาททองคำ โดยมีขั้นต่ำที่ 10 บาททองคำ (40,000 บาท) 

       หลักจากเปิดบัญชีกับทางร้านแล้ว ทางร้านมีการแนะนำและสาธิตการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้า

       หากลูกค้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามแผนกทองคำแท่งโดยตรง โทรสายด่วน 02-114-3579

การสั่งซื้อ-ขาย

       ในการซื้อ-ขาย ลูกค้าจะต้อง Log in เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ทางร้านได้แจ้งไป เพื่อเข้าสู่ระบบและทำการส่งคำสั่งซื้อ-ขายด้วยตัวท่านเอง

• ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายในบัญชี โดยมีการจำกัดคำสั่งซื้อ-ขายตามวงเงินค้ำประกันที่วางไว้ โดยการซื้อ-ขายจะมีขั้นต่ำอยู่ที่ 5 บาททองคำ จำนวนที่ซื้อ-ขายได้จะเป็นจำนวนเท่าของ 5 บาท (5 บาท, 10 บาท, 15 บาท, 20 บาท, 25 บาท, และเพิ่มขึ้นทีละ 5 บาท)

• วงเงินค้ำประกันในบัญชี จะแบ่งเป็น ลิมิตในการซื้อ และ ลิมิตในการขาย ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ามีวงเงินคำประกันสำหรับ 10 บาท ลูกค้าจะถูกจำกัดการสั่งซื้อได้ 10 บาท และ จำกัดการขายได้ 10 บาท

• ลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายเพิ่มได้ หากท่านใช้คำสั่งซื้อและขายจนหมด ลูกค้าจำเป็นต้องทำการ Clear Port ก่อนถึงจะทำการซื้อขายใหม่ได้

เวลาเปิด-ปิด ของการ ซื้อ-ขาย ในระบบ Gold Online

       ระบบจะเปิดการ ซื้อ-ขาย ตามตลาดทองคำทั่วโลก ซึ่งเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ โดยตลาดจะเปิดในเช้าวันจันทร์ เวลาประมาณตี 5 ครึ่ง และ จะปิดตลาดในคืนวันศุกร์ เวลาประมาณตี 2 ครึ่ง ตลาดทองคำจะมีการพัก 3 ช่วงในทุกๆวัน ช่วงละ 20 นาที ดังนี้

  • ช่วงที่ 1       08.40น. - 09.00น.

  • ช่วงที่ 2       17.20น. - 17.40น.

  • ช่วงที่ 3       00.00น. - 00.20น.

 

การ Clear Port (เคลียร์พอร์ต)

       การ Clear Port คือการสรุปธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทำในบัญชีออนไลน์ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การรับทองคำที่สั่งซื้อไว้ หรือ การรับเงินที่เป็นกำไรจากคำสั่งซื้อ-ขาย โดยการ Clear Port จะแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

1) คำสั่งซื้อ

       • ลูกค้าจะต้องชำระเงินเพื่อรับตั๋วทองหรือทองคำแท่งตามคำสั่งซื้อ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในหัวข้อ การส่งมอบทอง

2) คำสั่งขาย

       • ลูกค้าจะต้องนำตั๋วทองหรือทองคำแท่ง มาส่งมอบคืนกับทางร้านตามคำสั่งขายเพื่อรับเงินกลับไป

3) การจับคู่คำสั่งซื้อและขาย

       • ลูกค้าสามารถจับคู่คำสั่งซื้อและขายได้โดยแจ้งทางร้าน เมื่อทำการ Clear Port ทางร้านจะมีการสรุปยอดส่วนต่างของกำไรและขาดทุนให้กับลูกค้า

ระยะเวลาในการ Clear Port 

T system.jpg

• เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ-ขายแล้ว ลูกค้าควรทำการ Clear Port ภายใน 3 วัน (T+3) นับรวมวันเสาร์และอาทิตย์ 

• หากลูกค้าทำการ Clear Port หลัง 3 วัน (T+3) แต่ไม่เกิน 10 วัน (T+10) ทางร้านจะคิดค่าปรับในอัตรา 0.7% ต่อเดือน คิดเป็นรายวัน ซึ่งค่าปรับจะคิดรวมทั้งฝั่งคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย

• หากลูกค้าไม่ทำการภายใน 10 วัน (T+10) บัญชีของลูกค้าจะถูกระงับชั่วคราวซึ่งลูกค้าจะไม่สามารถสู่เข้าระบบได้และทำรายการใดๆได้ จนกว่าจะมีการ Clear Port และเสียค่าปรับตามกำหนด

• การ Clear Port สามารถทำได้ในวันเปิดทำการของร้าน วันจันทร์-เสาร์ ภายในเวลา 09.30-17.30น. ลูกค้าสามารถมาที่หน้าร้าน หรือ สามารถติดต่อได้ทางช่องทางอื่นๆของร้าน ดังนี้

       แผนกทองคำแท่ง โทร 02-114-3579

       แอดไลน์ (Line) @sjpgold

การส่งมอบทอง

       เนื่องจากส่วนต่างของราคาซื้อ-ราคาขายในระบบ Gold Online ต่ำกว่าราคาประกาศสมาคม ซึ่งยังไม่รวมค่าขนส่ง ดังนั้นการซื้อ-ขายในระบบ Gold Online จะรับและส่งมอบทองด้วย ตั๋วทอง แทนการส่งมอบ ทองคำแท่ง

       หากมีความประสงค์ที่จะรับทองจริง ลูกค้าจำเป็นจะต้องชำระค่าพรีเมี่ยมเพิ่มเติม ซึ่งเป็น ค่าขนส่ง และ ค่าประกันภัย ให้กับทางร้านในอัตรา 10 บาท/บาททองคำ

การเติมเงินค้ำประกัน (Call Margin)

       ในกรณีที่ยังไม่ครบกำหนดการ Clear Port ใน 10 วัน (T+10) หากราคาทองมีความผันผวนสูงและมีการขาดทุนที่ทำให้เงินคำประกันเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท/บาททองคำ ลูกค้าจำเป็นต้องมา Clear Port ทันทีหลังจากทางร้านแจ้งเตือนไป หรือ ลูกค้าสามารถวางเงินค้ำประกันเพิ่มให้ครบ 20% ภายใน 3 วัน (T+3) นับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือน

     หากลูกค้าไม่ทำการ Clear Port หรือ วางเงินค้ำประกันเพิ่ม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ปิดสถานะของท่านโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

       ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องซึ่งทำให้ราคาซื้อ-ขาย สูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ทางร้านจะถือว่าคำสั่งของท่านเป็นโมฆะและจะทำการยกเลิกคำสั่งนั้นโดยอัตโนมัติ

เว็บไซต์ Sajjaporn Gold Online   www.sajjaporngold.co.th

bottom of page