top of page

วัดขนาดแหวนด้วยตนเอง

ในกรณีที่ มีแหวนอยู่แล้ว

เทียบไซซ์จาก เส้นผ่านศูนย์กลาง

วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยวัดจากขอบวงในของแหวน จากนั้นนำค่ามาเทียบกับตารางไซซ์แหวน

Artboard 1.png

ในกรณี ที่ไม่มีแหวน

เทียบไซซ์จาก ขนาดรอบนิ้ว

นำกระดาษหรือเชือกมาพันรอบนิ้วให้มีขนาดพอดี จากนั้นทำเครื่องหมายเพื่อวัดขนาดรอบนิ้ว นำไม้บรรทัดมาวัดความยาวของกระดาษหรือเชือกที่ใช้ จากนั้นนำค่ามาเทียบกับตารางไซซ์แหวน

ตารางไซซ์แหวน
Ring Size Chart
bottom of page