top of page

โอนเงินค่าดอก

       หากลูกค้าไม่สะดวกมาต่อดอกจำนำที่ร้าน ลูกค้าสามารถโอนชำระค่าดอกได้ ลูกค้าสามารถติดต่อกับแอดมินของทางร้านโดย หรือ สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

เพิ่มเพื่อน LINE ห้างทองสัจจาภรณ์
  • Line
ถ่ายรูปใบจำนำ ส่งให้แอดมิน
Take pic pawn.png
โอนเงิน ชำระค่าดอก พร้อมส่งหลักฐาน

บัญชีโอนเงิน

Krungthai.png

271-0-25206-6

บจก. ห้างทองสัจจาภรณ์

หลังจากโอนชำระแล้ว กรุณารอแอดมินดำเนินการนะคะ
bottom of page